KAEDAH HAFAZAN 

 

Penekanan kepada KAEDAH 3T KIBLAH ( kaedah yang berorientasikan pengukuhan hafalan (TAHFIZ), pemantapan TAJWID secara TALAQQI ) dalam setiap tahap pengajian. TAJWID / TARTIL dan TALAQQI adalah dua kaedah dasar dalam pengajian Al-Quran ( samada secara hafalan atau
tanpa hafalan ).

Pengukuhan hafalan ( TAHFIZ ) dibuat melalui aktiviti – aktiviti penambahan dan penjagaan dengan penekanan kepada kaedah-kaedah :

  • Kaedah Tashih Tilawah
  • Kaedah Tahfiz
  • Kaedah Tasmi’
  • Kaedah Muraja’ah

Sila lihat kaedah pengajaran Tahfiz yang bersistem dan mampu melahirkan Huffaz yang dinamik dan berkaliber.

 

KALENDAR AKTIVITI SEKOLAH & MAAHAD TAHFIZ KIBLAH ( JULAI 2019 )
0000-00-00:
Item Title of Your event
Tarikh Kemaskini: 0000-00-00 00:00