LESEN SEKOLAH KIBLAH

 

Sekolah Kiblah telah didaftarkan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia ( KPM ) no ruj :  B2C4 ( Sel/IPS/153297 ). Selain mendapat kelulusan daripada kementerian ini, Sekolah Kiblah juga diberi kebenaran oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia ( KDN ), Bahagian Imigresen dan Pendaftaran Negara ( no ruj KDN(S)100/855/1 Jilid. 7-(48) ) untuk mengambil pelajar-pelajar antarabangsa. Manakala Maahad Tahfiz Kiblah pula mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam Selangor ( JAIS )

Sekolah Kiblah juga telah mendapat pengiktirafan Kurikulum YAKIN ( KY ) daripada Universiti Islam Madinah, Arab Saudi. Pelajar-pelajar lepasan Kiblah yang mendapat Sijil Thanawi layak melanjutkan pelajaran ke Universiti Islam Madinah dan universiti-universiti setarafnya di Arab Saudi dan terus ke tahun 1 pengajian Ijazah Sarjana Muda.

 

Klik Gambar Untuk Melihat Lesen

KALENDAR AKTIVITI SK & MTK
0000-00-00:
Item Title of Your event
Tarikh Kemaskini: 0000-00-00 00:00