SISTEM PENDIDIKAN BERSEPADU SEKOLAH KIBLAH

 

Sekolah Kiblah adalah sebuah sekolah yang mengamalkan Sistem Pendidikan Bersepadu. Ini bermaksud, penekanan tidak hanya diberikan kepada kecemerlangan akademik semata-mata, malah aspek-aspek lain juga diambil kira. Aspek-aspek yang dimaksudkan itu ialah kecemerlangan akhlak terpuji, pembangunan diri dan sahsiah yang unggul serta keaktifan seorang pelajar dalam bidang ko-akademik / kokurikulum. Ini adalah sangat penting dalam pendidikan agar lahirlah seorang pelajar yang serba cemerlang dan mampu menangani segala bentuk ancaman perubahan pada masa akan datang. Sistem ini sangat seiring dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Sekolah Kiblah. 

 

Sila lihat gambarajah berikut untuk gambaran lebih jelas :

KALENDAR AKTIVITI SK & MTK
0000-00-00:
Item Title of Your event
Tarikh Kemaskini: 0000-00-00 00:00