KURIKULUM SEKOLAH KIBLAH

 

Bahagian Akademik dipecahkan kepada dua bahagian iaitu :

  • Kurikulum Standard Sekolah Menengah ( KSSM )
  • Kurikulum YAKIN ( KY )

 

KSSM adalah teras pendidikan di Malaysia. Pelajar Kiblah akan menduduki peperiksaan awam yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu PT3 dan SPM.

  • Mata pelajaran Akademik (KSSM) Peringkat Menengah Rendah              
  • Mata pelajaran Akademik (KSSM) Peringkat Menengah Atas

 

 

Sementara itu KY pula adalah ciri utama Kurikulum Kiblah. Ia dapat mengimbangi pendidikan KSSM dan perkembangan sakhsiah dalam membentuk intelek, emosi, rohani, dan jasmani pelajar. Ia tiada peperiksaan awam tetapi tetap diuji di peringkat sekolah-sekolah Kiblah. Setelah mengikuti pelajaran khas Kiblah, pelajar dapat menguasai bahasa Arab dengan baik dan memungkinkan pelajar untuk membaca kitab-kitab asal dalam tulisan Arab. Pelajar-pelajar yang berkemampuan dalam program tilawah akan dikembangkan untuk mengikuti program Tahfiz Al-Quran.

  • Mata pelajaran akademik (KY) peringkat menengah rendah
  • Mata pelajaran akademik (KY) peringkat menengah atas
  • Mata pelajaran akademik ( KY ) peringkat Thanawi Kiblah ( Pra Universiti )

 

 

 

KALENDAR AKTIVITI SK & MTK
0000-00-00:
Item Title of Your event
Tarikh Kemaskini: 0000-00-00 00:00